Privacy verklaring

Privacyverklaring

Uitzendbureau Hesselink, gevestigd aan Dalweg 6, 7638 PB Nutter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Uitzendbureau Hesselink, Dalweg 6, 7638 PB Nutter, Netherlands
+31 644744855
+31 611389906
contact@uitzendbureauhesselink.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitzendbureau Hesselink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Uitzendbureau Hesselink verzameld geanonimiseerde bezoekersstatistieken. We zien in deze data de plaats, het tijdstip en de duur van het bezoek. Daarnaast in sommige gevallen ook de website waar de bezoeker vandaan komt. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitzendbureau Hesselink verwerkt uw persoonsgegevens met onderstaande doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Ook verwerkt Uitzendbureau Hesselink persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De duur van het bijhouden van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens:

Gegevens
Duur/termijn
Waarom?
Personalia
7 jaar na beëindiging relatie
Administratieve verplichting
Adres
7 jaar na beëindiging relatie
Administratieve verplichting
Enzovoort
7 jaar na beëindiging relatie
Administratieve verplichting


Delen van persoonsgegevens met derden

Gegevens worden enkel gedeeld met derden indien dit cruciaal is voor de uitkomst van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitzendbureau Hesselink zal verantwoordelijkheid behouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken enkel en alleen functionele cookies voor een correcte werking van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitzendbureau Hesselink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@uitzendbureauhesselink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Nutter, 21-09-2020